Word - wskazówki

Pisanie pracy licencjackiej to przebieg długi i żmudny, w trakcie którego ujawnia się, jak dużo sprawności powinien posiąść student. Nie chodzi tylko o sprawności dokładnie dotyczące posiadanej ukierunkowanej wiedzy. Mimo wszystko kluczowa jest znajomość obsługiwania peceta i oprogramowania do edycji tekstu Word. Przydać się może też łatwość bezwzrokowego pisania na klawiaturze, tym bardziej, iż większość studentów zostawia tworzenie pracy licencjackiej na ostatnią chwilę, a później ściga się z czasem.

Dość szybkie kreślenie na klawiaturze to wybitnie cenna i kluczowa umiejętność. Dosłownie najlepsi, w trakcie pisania, mają możliwość jednakże popełniać błędy, przeto bez włączonej zadań sprawdzania pisowni i gramatyki, raczej się nie obędzie. Tym, co zazwyczaj zabiera wiele czasu, jest konieczność obróbki tekstu. Musimy wtenczas oderwać ręce od klawiatury i wypatrywać odpowiednich narzędzi na pasku za pomocą myszy.

Szczęśliwie również w tym aspekcie Word chce sprostać oczekiwaniom adresatów oraz oferuje im mnóstwo kombinacji skrótów klawiaturowych, dzięki temu mamy szansę w ekspresowym tempie wyjustować tekst, wprowadzić pogrubienie lub kursywę. Listę takich skrótów klawiaturowych, praktycznych przy edycji tekstu, mamy szansę bez trudu znaleźć w internecie.

Znaki diakrytyczne

Skróty klawiaturowe wskazane są oprócz tego przy używaniu polskich symboli, których uniwersalne klawiatury nie posiadają. Bezskutecznie warto zatem szukać „ł”, „ż”, „ó”, „ą” czy też „ę”. Aby je wstawić do tekstu, należałoby znać kombinację klawiszy, jaka - w razie polskich symboli - jest dość nietrudna do zapamiętania. Wystarczy zaledwie równocześnie przycisnąć klawisz alt i wybraną literę. Dla przykładu, naciśnięcie równocześnie klawisza alt i l umożliwi ludziom stworzyć literę „ł”. Analogicznie cały czas wzoru, mamy możliwość tworzyć pozostałe polskie znaki.

Co zaś ma zrobić student, który w swojej pracy używa zwrotów obcojęzycznych, w których dodatkowo występują symbole narodowe?

Weźmy choćby dla przykładu język niemiecki, w jakim, tak samo jak w polskim, występują symbole narodowe. Jak je wstawiać do tekściku prac licencjackich?

Tłumacze posiadają opanowane różnorakie skróty klawiaturowe, które umożliwiają wstawiać do tekstu znaki narodowe. Dla przykładu, by nad samogłoską pojawił się akcent powinno się zużyć skrótu Ctrl ‚ konkretna litera. Ewidencję tych kombinacji bez trudu odnajdziemy w internecie.

Dość nagminnie, mamy sposobność kombinacje klawiaturowe zastąpić wyszukaniem właściwego symbolu na pasku narzędzi. Dlatego wybieramy zakładkę „wstawianie”, a w dalszej kolejności wybieramy alternatywę „symbol”. Zjawi się nam lista odmiennych symboli oraz symboli narodowych. Moglibyśmy je wstawiać manualnie do tekściku. Moglibyśmy również, z użyciem procedur „klawisz skrótu”, zapisać sobie kombinację, jakiej powinniśmy dalszym łącznie używać, żeby szybko oraz sprawnie, bez odrywania rąk od klawiatury, dane skróty wstawiać.

Wiadomą sprawą jest, iż w początkowej fazie używania kombinacji skrótów klawiszowych, będziemy posiadali ambaras z ich zapamiętaniem. Stosunkowo za to pisania, przy częstym ich używaniu, rozpoczniemy je zapamiętywać oraz wkrótce nie potrzebne będą żadne ściągi.

Tłumacze i redaktorzy, jacy z reguły takich skrótów wykorzystują, mają je już właściwie opanowane. Jeżeli toteż czekają nas licencjaty, w których mamy takich skrótów stosować, warto je sobie zawczasu zapisać i powoli starać się je zapamiętać, tak, aby później, już w trakcie pisania, nie marnować cennego czasu na tych przed chwilą wspomnianych wyszukiwanie wśród niemalże każdego symboli, jakie proponuje nam pomoc Word.