Pytanie jest jedno: co daje obrona pracy magisterskiej absolwentowi studiów?

Studenci zdają sobie pytanie, co daje obrona pracy magisterskiej. Przede wszystkim jest spełnieniem formalnego wymagania dotyczącego przyznania tytułu zawodowego magistra. Osoba, która napisze pracę i ją obroni, czyli zda egzamin magisterski, może się posługiwać tym tytułem. Otrzymuje też dyplom, który jest potwierdzeniem posiadanego wykształcenia i tytułu umożliwiającego dalsze kształcenie - na studiach doktoranckich albo podyplomowych.

Po uzyskaniu dyplomu absolwent może się starać o wymarzoną pracę. Absolwenci niektórych kierunków nie muszą się o nią martwić, ponieważ dysponują wiedzą i umiejętnościami, których potrzebują firmy z branży finansowej, bankowej. Na takie osoby czekają posady samodzielnych analityków czy prestiżowe stanowiska menedżerskie średniego i wyższego szczebla.

Zdanie egzaminu końcowego jest też formalnym zakończeniem studiów. Wreszcie stajemy się wolni - niektórzy nie mogą się doczekać końca nauki. Po części można ich zrozumieć, ale generalnie fajnie być studentem, ponieważ ma się wiele zniżek (np. na komunikację publiczną, w kinie, w pizzerii, w salonach piękności, w klubach fitness, na basenach) i nie trzeba się martwić o środki do życia, gdyż zawsze można postarać się o różnego typu stypendia.

Uzyskanie tytułu magistra stanowi również powód do świętowania. Daje wielkie poczucie ulgi, spełnienia. To wszystko, co daje obrona pracy magisterskiej.