Pytanie jest jedno: co daje obrona pracy magisterskiej absolwentowi studiów?

Studenci zdają sobie pytanie, co daje obrona pracy magisterskiej. Przede wszystkim jest spełnieniem formalnego wymagania dotyczącego przyznania tytułu zawodowego magistra. Osoba, która napisze pracę i ją obroni, czyli zda egzamin magisterski, może się posługiwać tym tytułem. Otrzymuje też dyplom, który jest potwierdzeniem posiadanego wykształcenia i tytułu umożliwiającego dalsze kształcenie - na studiach doktoranckich albo podyplomowych.

Po uzyskaniu dyplomu absolwent może się starać o wymarzoną pracę. Absolwenci niektórych kierunków nie muszą się o nią martwić, ponieważ dysponują wiedzą i umiejętnościami, których potrzebują firmy z branży finansowej, bankowej. Na takie osoby czekają posady samodzielnych analityków czy prestiżowe stanowiska menedżerskie średniego i wyższego szczebla.

Zdanie egzaminu końcowego jest też formalnym zakończeniem studiów. Wreszcie stajemy się wolni - niektórzy nie mogą się doczekać końca nauki. Po części można ich zrozumieć, ale generalnie fajnie być studentem, ponieważ ma się wiele zniżek (np. na komunikację publiczną, w kinie, w pizzerii, w salonach piękności, w klubach fitness, na basenach) i nie trzeba się martwić o środki do życia, gdyż zawsze można postarać się o różnego typu stypendia.

Uzyskanie tytułu magistra stanowi również powód do świętowania. Daje wielkie poczucie ulgi, spełnienia. To wszystko, co daje obrona pracy magisterskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.