Czytelność tekstu podczas pisania pracy dyplomowej

Oprócz tak oczywistych podziałów w treści tekstu jak rozdziały czy podrozdziały często musimy w jakiś sposób zaznaczyć moment w tekście, w którym zaczynamy jakąś nową myśl, nowy wątek. Służą do tego akapity czyli wcięcia w tekście od lewej strony dotyczące pierwszej linijki tekstu w danym jego fragmencie. Pisanie prac z użyciem akapitów zwiększaj przejrzystość tekstu podobnie zresztą jak interlinia.

Pisanie prac musi również uwzględniać wytyczne dotyczące kwestii takich jak odległość pomiędzy poszczególnymi wierszami. Według ogólnie przyjętych norm i zasad odległość pomiędzy poszczególnymi wierszami w pracy dyplomowej powinna wynosić 1,5. Wartość ta gwarantuje, że tekst będzie odpowiednio przejrzysty a jednocześnie niezbyt rozciągnięty. Odległość tą możemy ustawić klikając na pasku narzędzi w Format i następnie Akapit.

W tym samym miejscu jak zresztą nazwa wskazuje możemy ustawić wielkość wcięcia tekstu w akapicie czyli odległość od marginesu. Pisanie prac powinno też uwzględniać podstawowe zasady tworzenia akapitu, do którego używamy tabulatora a nigdy zwielokrotnionego naciśnięcia spacji. Tylko używanie tabulatorów gwarantuje prawidłowe formatowanie tekstu a co za tym idzie np. tworzenie spisu treści.