Pisanie prac dyplomowych z użyciem wykresów i innych elementów.

Praca dyplomowa powinna prezentować się perfekcyjnie, dlatego też w czasie jej pisania warto wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie może zaoferować nam edytor tekstu Word. Do tych będzie zaliczała się przede wszystkim grupa obiektów, która może urozmaicić ciąg pisanego tekstu oraz zaprezentować liczne informacje w sposób graficzny.

Do tych obiektów możemy zaliczyć wykresy. Wstawienie wykresów do tekstu w czasie pisania pracy naukowej może okazać się bardzo korzystnym pomysłem, a co więcej jest bardzo proste. Wystarczy wejść w zakładkę na panelu użytkownika edytora: Wstawianie. Po wyborze pola wykresy wyświetli się nam nowe okno, w którym z kolei będziemy mogli zadecydować, z którego wzoru wykresu chcemy skorzystać. W każdej z kategorii możemy znaleźć kilka szablonów, z których na pewno uda się nam coś wybrać.

Kolejnym obiektem są hiperłącza, które mogą przenieść nas tabeli z innych programów. Hiperłącze możemy utworzyć w podobny sposób jak w przypadku wykresów. Zakładka Wstawianie, a następnie klawisz na panelu Hiperłącza. Po wyborze tego obiektu będziemy mieli wybrać plik zapisany na komputerze, do którego będziemy chcieli stworzyć hiperłącze, czyli odnośnik. Może to być na przykład tabela sporządzona w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Pisanie prac naukowych bez takich elementów może okazać się dość mało efektywne. Tekst bez takich urozmaiceń z pewnością będzie bardzo monotonny. Wykresy, tabele, hiperłącza dodawane w czasie pisania pracy sprawią, że tekst będzie także działał na wyobraźnię odbiorcy, zaciekawiając jednocześnie poruszanym tematem.