Zasady stosowania cytatów w pracach dyplomowych trzeba umieć wykorzystywać w praktyce

Praca dyplomowa jest to praca pisemna lub praktyczna, którą przygotowuje się na zakończenie szkoły średniej (technikum, szkoły zawodowej) oraz rozmaitych studiów. Pracę licencjacką przygotowują słuchacze studiów I stopnia. Pracę magisterską piszą osoby studiujące na studiach II stopnia (dawniej tworzyli ją uczniowie studiów jednolitych magisterskich). Pracę inżynierską przygotowują studenci kierunków technicznych, np. budownictwa.

Jest też praca doktorska zwana w nomenklaturze naukowej rozprawą albo dysertacją. Stworzenie i obronienie takiego dzieła pozwala posługiwać się tytułem naukowym doktora i doktora habilitowanego (licencjat i magister to tytuły zawodowe).

Bez względu na rodzaj dzieła zawsze trzeba znać zasady stosowania cytatów w pracach dyplomowych. Nie można przepisywać cudzych dzieł. Mają one nas jedynie zainspirować do przemyśleń, które przelejemy na papier czy wystukamy na klawiaturze.

Pisząc prace dyplomowe, można powoływać się na istniejące dzieła naukowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że postawione tezy, użyte argumenty, dane, statystyki nie są naszym autorstwem, tylko pochodzą z innego dzieła, które ktoś wcześniej napisał, zadał sobie trud myślenia, opracowania, zebrania, przeprowadzenia badań, obliczeń, itp.

Jeśli promotor czy recenzent stwierdzi, że zasady stosowania cytatów w pracach dyplomowych zostały złamane, może wystąpić do studenta o usunięcie niezgodnych treści lub zakwestionować autorstwa całego utworu.